ABC Kierowcy / Najczęściej zadawane pytania

Czy badanie techniczne trzeba wykonywać w miejscu zarejestrowania pojazdu?
Badania można przeprowadzić na dowolnej Stacji Kontroli Pojazdów w naszym kraju bez względu na miejsce zarejestrowania pojazdu.
Czy na różnych stacjach kontroli pojazdów mogą być pobierane różne opłaty?
Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Aktualny cennik jest podany w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261. Na terenie całego kraju stacje kontroli pojazdów są zobowiązane do stosowania w/w cennika.
Czy trzeba się umawiać na przegląd rejestracyjny?

Nie jest to potrzebne. W przypadku braku konkretnego terminu przybycia zapraszamy bez umawiania, zapewniamy że zostaną Państwo obsłużeni sprawnie i fachowo.
Zapraszamy w godzinach w dni robocze 8:00 – 18:00 oraz w soboty 8:00 – 14:00.

Ile czasu zajmuje wykonanie przeglądu rejestracyjnego?
Aby obsługa była jak najbardziej sprawna i wygodna posiadamy dwie osoby na każdej zmianie. To sprawia, że czas przeglądu rejestracyjnego skracamy do koniecznego minimum.
Czas  badania pojazdu może się różnić w zależności od stanu technicznego pojazdu i stopnia trudności danego przypadku.
Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne?

Jeśli jest to pojazd nowy, pierwsze badanie techniczne musimy wykonać przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Następne badanie techniczne  powinno być wykonane przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Po upływie tych terminów, badanie techniczne wykonujemy  raz w  roku, w  ciągnikach rolniczych oraz motorowerach  badanie powtarzamy co 2 lata.

Gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd służy do przewozu osób, TAXI lub nauka jazdy, badania techniczne wykonujemy raz w roku bez względu na wiek pojazdu.

Jakie pojazdy nie podlegają corocznym badaniom technicznym?
Motocykle zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych, motorowery, samochody zabytkowe, które nie są używane w celach zarobkowych , przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 750 kg.
Gdy w pojeździe jest zainstalowana instalacja gazowa lub pojazd służy do przewozu osób, TAXI lub nauka jazdy, badania techniczne wykonujemy raz w roku bez względu na wiek pojazdu.
Jak należy postąpić jeśli termin ważności zbiornika gazu LPG dobiega końca?

Pozytywne badanie techniczne uzyska tylko samochód z ważnym terminem legalizacji zbiornika gazowego. Najczęściej zbiorniki są legalizowane na okres 10 lat. Jeśli ten termin upłynie, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy. Można tego dokonać w uprawnionym serwisie instalacji gazowych LPG. Takie powtórne sprawdzenie i legalizacja przedłuży ważność zbiornika o kolejne 10 lat.

Czy każda SKP wykonuje przeglądy samochodów z instalacją gazową?
Taki przegląd można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów, która ma do tego uprawnienia. Nie każda stacja wykonuje tego rodzaju badanie. Stacje uprawnione mają w oznaczeniu literę:  „ c ” – pojazdy przystosowane do zasilania gazem.

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań technicznych.

Czy można przeprowadzić badanie pojazdu z instalacją gazową CNG?
Dla naszej stacji diagnostycznej, nie ma znaczenia rodzaj instalacji gazowej. Wykonujemy zarówno przeglądy z instalacją gazową typu LPG jak i CNG
Jaki jest koszt przeglądu samochodu z instalacją gazową?
Cały koszt badania technicznego pojazdu posiadającego  instalację gazową LPG to 162 zł.
Na tą kwotę składają się:
98 zł – okresowe badanie techniczne
63 zł – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
1 zł – opłata za Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców
Ile czasu trwa badanie techniczne samochodu z instalacją gazową LPG?
Czas badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem LPG może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danego przypadku.
Aby obsługa była jak najbardziej sprawna i wygodna posiadamy dwie osoby na każdej zmianie. To sprawia że czas przeglądu rejestracyjnego skracamy do koniecznego minimum.
Jaki jest koszt przeglądu samochodu przystosowanego do przewozu osób TAXI?
Cena dodatkowego badania pojazdu przystosowanego do przewozu osób rejestrowanego po raz pierwszy jako TAXI wynosi 42 zł jeżeli jest aktualne badanie okresowe.
Gdy samochód nie posiada aktualnego badania technicznego powinno się wykonać badanie okresowe za 98 zł, a jeśli posiada zamontowaną instalację gazu LPG koszt zwiększa się do 204 zł.
Jeśli pojazd jest już zarejestrowany jako TAXI cena wynosi 141 zł (badanie okresowe 98 zł + 42 zł za dodatkowe warunki dla taxi + 1zł CEPiK) lub 204 zł – za samochód posiadający instalację gazową.
Co podczas badania musi posiadać samochód przystosowany do przewozu osób TAXI?
Ważne świadectwo legalizacji taksometru

Dodatkowe wymagania techniczne:
1. Taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji.
2. Co najmniej dwa miejsca dla pasażerów.
3. Co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne    z tyłu nadwozia.
4. Pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów.
5. Apteczkę doraźnej pomocy.
6. Ogumione koło zapasowe.
7. Dodatkowe światło z napisem “TAXI”, odpowiadające następującym warunkom:
rozmieszczenie: na dachu,
barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu;
połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Czy każda stacja diagnostyczna może przeprowadzić przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy?
Taki przegląd można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów, która ma do tego uprawnienia. Nie każda stacja wykonuje tego rodzaju badanie. Stacje uprawnione mają w oznaczeniu literę:  „ d ” –  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)

Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania powyższych badań technicznych.

Czy potrzebne są przetłumaczone dokumenty przed wizytą na SKP?

Nie jest konieczne tłumaczenie dokumentów przed wizytą w stacji diagnostycznej, tłumaczenia jednak pomogą w skróceniu czasu trwania badania technicznego. Dotyczy to krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady. W specyficznych przypadkach może to być niezbędne. Jeżeli posiadają Państwo samochód z innych niż wymienione obszarów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy pojazd sprowadzony z zagranicy może przejść badanie techniczne bez tablic rejestracyjnych?

Badanie okresowe przed pierwszą rejestracją na terytorium RP pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy możemy wykonać bez tablic rejestracyjnych.

Jaki jest koszt przeglądu pojazdu sprowadzonego z zagranicy?
Cena badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

Samochód do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej – 98 zł

Motocykl – 62 zł

Samochód do 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej wyposażony w instalację gazową – 161 zł

Motorower – 50

Ile czasu trwa badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Czas badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danego przypadku.
Aby obsługa była jak najbardziej sprawna i wygodna posiadamy dwie osoby na każdej zmianie. To sprawia że czas przeglądu rejestracyjnego skracamy do koniecznego minimum.

Co po kolei trzeba zrobić podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy?
Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy wykonać następujące czynności:
1. Pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów.
2. Zgłoszenie samochodu do urzędu celnego w celu dokonania opłaty akcyzy (jeżeli dotyczy). WAŻNE: Zgłoszenie do urzędu celnego należy wykonać do 5 dni od dnia wjazdu pojazdem na teren Polski.
3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów.
4. Zgłoszenie pojazdu w Urzędzie Skarbowym, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty podatku VAT.
5. Po odebraniu w/w dokumentów, rejestracja pojazdu w Gminie, w Wydziale Komunikacji.

W zależności od kraju importu w/w procedura może się różnić. W przypadku pojazdów sprowadzonych z poza Unii Europejskiej, pierwszym etapem będzie odprawa celna gdzie dokonamy opłaty akcyzy (jeśli dotyczy), jak również podatku VAT.

Jakie dokumenty będą potrzebne podczas przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy?
W przypadku samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych: „Certificate of Title” lub „Certificate of Orgin” – Dokument własności.

Unia Europejska: Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju poprzedniej rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Czy przy każdym badaniu technicznym płaci się dodatkowo za badanie haka holowniczego?
Pierwsze badanie techniczne pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep jest badaniem jednorazowym. Następne badania techniczne nie uwzględniają opłaty za sprawdzenie haka holowniczego.
Jaki jest koszt przeglądu pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego?
Przy pierwszym badaniu technicznym pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep nie potrzebne jest okresowe badanie techniczne. Zakres obejmuje jedynie sprawdzenie samego haka holowniczego. Koszt badania wynosi 35 zł brutto.
Czy każda stacja diagnostyczna może przeprowadzić przegląd motocykla?
Taki przegląd można wykonać tylko na Stacji Kontroli Pojazdów, która ma do tego uprawnienia. Nie każda stacja wykonuje tego rodzaju badanie. Uprawnione stacje posiadają wpis „A” w zezwoleniu.
Nasza stacja jest uprawniona do wykonywania takiego badania technicznego.
Jaka jest cena wykonania przeglądu motocykla?
Cena badania technicznego (przeglądu rejestracyjnego) motocykla to 63 zł.
Na powyższą sumę składa się:
62 zł – okresowe badanie techniczne motocykla
1 zł – opłata na rzecz CEPiK (Centrala Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w przypadku podstemplowania przeglądu w dowodzie rejestracyjnym
Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne w motocyklach?
Przeglądy motocykli wykonuje się z taką samą częstotliwością jak przeglądy rejestracyjne samochodów osobowych. Nowy motocykl trzeba poddać kontroli przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Następne badanie techniczne musimy wykonać przed upływem 2 lat. Późniejsze przeglądy wykonujemy w odstępach 1 roku.
Ile czasu trwa badanie techniczne motocykla?

Czas badania technicznego motocykla może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danego przypadku.
Aby obsługa była jak najbardziej sprawna i wygodna posiadamy dwie osoby na każdej zmianie. To sprawia że czas przeglądu rejestracyjnego skracamy do koniecznego minimum.

Jaki jest koszt ustalenia danych technicznych w pojeździe?

Cena ustalenia danych technicznych jest niezmienna, bez względu na ilość ustalanych parametrów. Jest ona ustalana urzędowo i zawsze wynosi 60 zł.

Jakie dane techniczne pojazdu są do ustalenia w stacji kontroli pojazdów?

Dane techniczne możliwe do ustalenia w stacji kontroli pojazdów:

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu
 • masa własna pojazdu
 • ładowność pojazdu
 • dopuszczalny nacisk na oś
 • dopuszczalna masa całkowita ciągnionej przyczepy z hamulcem lub bez
 • pojemność silnika
 • moc silnika
 • wymiary pojazdu
 • liczba miejsc siedzących
 • liczba osi
 • rodzaj pojazdu
Kiedy przeprowadza się ustalenie danych technicznych?
Ustalenie danych technicznych przeprowadza się na życzenie wydziału komunikacji (Starosty). Najczęściej zdarza się to  podczas wymiany dowodu rejestracyjnego lub przy rejestracji pojazdu z zagranicy.