Przypomnienie o przeglądzie

Przypomnienie o terminie przeglądu rejestracyjnego jest możliwe po wypełnieniu formularza online lub na naszej Stacji ul. Inżynierska 5, Lublin

Wypełniając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Wrotków Artur Dąbrowski z siedzibą w Lublinie, jako administratora, danych osobowych przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Polityce ochrony prywatności SKP Wrotków Artur Dąbrowski.

Polityka prywatności

7 + 14 =